Bemutatkozás

   Az Alapítvány a Művészeti Nevelésért 2003-as megalapítása óta elkötelezett támogatója Makó és kistérsége művészetoktatási és kulturális életének.

  Ezt egyrészt, mint a közel 1000 növendéket számláló alap- és középfokú művészetoktatást végző makói Magán Zeneiskola fenntartó alapítványa teszi.

  Mind az iskola, mind az alapítvány közös küldetése, hogy a lehető legtöbb gyermek számára elérhetővé tegye és lehetőséget biztosítson a művészeti képzésre a város periférikus területein, a falvakban vagy az egyszerűbb, szerényebb körülmények között élő gyermekek esetében egyaránt. Jelen kíván lenni ott és azoknak, akik e nélkül az iskola nélkül nem tudnának részesülni ezekben az értékekben, lehetőségekben, nem tudnák megmutatni tehetségüket, szorgalmukat, lelkesedésüket, a művészet nélkül könnyen elsodródnának az aktív és értékes élettől.

  Az alapítvány büszke arra, hogy művészeti iskolája által szolgálhatja és gazdagíthatja Makó és kistérsége közösségét, hiszen a zene-, a tánc- és a képzőművészet területén a művészetoktatás által a diákokat a legfontosabb emberi, társas és kulturális értékekre nevelik. Programjaikkal: koncertekkel, néptánc bemutatókkal, kiállításokkal megszépítik a kistérség mindennapjait, gazdagítják kulturális életét, és így a növendékek zenés, táncos és képzőművészeti produkcióikkal nemcsak szüleiknek, családjuknak, társaiknak szereznek örömet, hanem aktív résztvevői iskolájuknak, falujuk, városuk szinte minden rendezvényének, ugyanakkor nemcsak a művészeteket szeretik meg, de megtanulnak egymással együttműködni, közösen alkotásokat, produkciókat létrehozni, és közösséget építeni.   

  A művészetoktatás támogatása mellett természetes számos más művészeti program (zenei, fúvószenekari, népzenei, néptáncos és képzőművészeti versenyek, találkozók, fesztiválok) támogatója, szervezője, és az azokon való diákrészvételek segítője is az alapítvány. A művészeti területeken belül egyik fontos célkitűzése a magyarországi fúvószene támogatása. Kiemelten támogatja a szimfonikus fúvószenekari hangversenyek, szimpóziumok, szakmai rendezvények, továbbképző kurzusok megvalósítását, ahogyan meghatározó célkitűzése a koncertlátogató közönség körének szélesítése, a koncert-fúvószene népszerűsítése, a hazai kortárs fúvószenei művek magas szakmai színvonalú, adekvát prezentációja, minél szélesebb körben való megismertetése, népszerűsítése. Tevékenysége széles körű a művészeti programokat támogatja, szervezi, lebonyolítja és pályázatírással is segíti.

Keresés

© 2015 Minden jog fenntartva.